V době poslední jsme co se týče zpěváků zasévali do hlav Vás, (nepochybně) věrných a oddaných fanoušků, zrnka pochybností a nejistoty, jest tedy záhodno situaci osvětlit.
Začněme rekapitulací doby uplynulé:
Od léta Páně 1996 až do roku 2000 se o zpěv starala víceméně rovnoměrně dvojice otců zakladatelů, tedy Kafka a Krtek. Roku 2000 se shodou okolností (rozhodující okolností byl inzerát) ve zkušebně objevil chlapec jménem Matěj, kterýžto jako talentovaný a osobitý pěvec byl pro projev souboru přínosem, tedy otcové zakladatelé ustoupili moudře do pozadí a Krtek se jal vokálů doprovodných. V této podobě přečkala kapela řadu personálních změn na všech (obou) ostatních postech, ale zejména vzniklo celkem 7 studiových nahrávek od definujících Samých nových věcí (2002) až po EP Padouch nebo hrdina (2017). Kromě nahrávání však soubor neotálel s koncertní činností a pilně sjížděl rozličné blízké i vzdálené destinace, což se nakonec ukázalo jako neslučitelné s představou Matěje o jeho životním směřování a počátkem roku 2018 se rozhodl Kohouty opustit. My pozůstalí jsme se tedy počali hbitě rozhlížet po novém členovi a než jsme se nadáli, stál ve zkušebně Vojta, vzbuzujíc respekt již jen svým vzrůstem, zejména však hlasovými kvalitami. Vojtěch zanechal nesmazatelnou stopu v podobě loni nahrané písně V rámci dobra, nicméně postupem času se naše vzájemné soužití ukázalo nikoli tak ideálním, jak se zprvu jevilo, dospěli jsme tedy k dohodě, že naše cesty se rozdělí, což se s počátkem letošního roku i stalo.
No a jak to vlastně bude do budoucna? O tom zase příště.
Jo a tenhle víkend nás můžete vidět v Kolíně a v Trutnově
KOLÍN FB
TRUTNOV FB

Máte-li neodolatelnou potřebu nás kontaktovat,
učiňte tak na emailu: kohout_plasi@seznam.cz